Szkoła Tworzenia Projektów dla NGO

Plakat promujący Szkołę Tworzenia Projektów

Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli NGO z subregionu leszczyńskiego, chcących zwiększyć skuteczność prowadzonej przez nich organizacji w pozyskiwaniu środków na działalność do udziału w Szkole Tworzenia Projektów realizowanej online.

Szkoła Tworzenia Projektów składa się z trzech webinarów dedykowanych kolejnym fazom przygotowywania projektu:

– diagnoza potrzeb i problemów, określanie grupy odbiorców oraz celom, które przyświecają realizacji projektu. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 11.30

– działaniom projektowym, zespołowi je realizującemu i rezultatom, które mają zostać osiągnięte w ramach projektu. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 11.30

– kosztorysowi projektu i określaniu wysokości wkładu własnego. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 11.30.

Szkolenia prowadzić będzie Ewa Gałka – prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Centrum PISOP. W trakcie webinariów zagadnienia związane z realizacją projektów z perspektyw urzędników zaprezentują Pełnomocniczki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

– 11 marca – Marzena Kortus z Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, 

– 25 marca – Anna Szymańska z Urzędu Miasta Leszna. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest deklaracja udziału we wszystkich trzech szkoleniach. Będą się one odbywać się na platformie internetowej Zoom.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj przyjmowane są przez Magdalenę Wróblewską na adres e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Osoby, chcące wziąć udział w Szkole Tworzenia Projektów i, które pierwszy raz korzystać będą z pomocy Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej proszone są przez organizatorów o wypełnienie Formularza Uczestnika Projektu wraz z Oświadczeniem dostępnego tutaj i odesłaniem go na adres joanna.skwark@pisop.org.pl.

Uwaga ! Data wypełnienia Formularza i Oświadczenia musi być tożsama z datą pierwszego spotkania, czyli dniem 9 marca 2021 r.

Po weryfikacji dokumentów ich oryginały należy przesłać na adres:

Centrum PISOP
ul. Plac Metziga 26/6
64-100 Leszno

Szkolenia odbędą się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz