Przejdź do treści

Uwaga!!! Został jeden dzień na zgłoszenia do konkursu Lider Dostępności

Przypominamy, że do jutra, to jest do piątku, 17 marca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Lider Dostępności”.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze architektoniczno-urbanistycznym, którego zadaniem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego. Konkurs ma również na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne w równym stopniu dla osób o pełnej sprawności i ludzi z niepełnosprawnościami.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. .

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów do spraw dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz ekspertów powołanych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach. Przedrukowuje je ze strony organizatorów:

  • Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe;
  • Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety;
  • Obiekt usług lokalnych – za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej;
  • Obiekt biurowo-handlowy – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe);
  • Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  • Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz