Przejdź do treści

W Łodzi dyskutowali o szkolnictwie wyższym i pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Logo miasta łodzi

Kilka dni temu w Łodzi odbyła się dziewiąta edycja konferencji poświęconej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Temat przewodni wydarzenia brzmiał: „Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami”. Podczas spotkania referaty wygłosili między innymi Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami – Paweł Wdówik, Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dorota Habich, członkowie Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedsiębiorcy otwarci na zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prelegenci podkreślali, że osoby  niepełnosprawne są bardzo dobrymi pracownikami, a pracodawcy doceniają ich zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz kreatywność.

Równolegle do konferencji toczyły się obrady VI Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W jego trakcie dyskutowano o bieżących zagadnieniach legislacyjnych i możliwościach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy o dostępności.

Dodaj komentarz