Przejdź do treści

Złóż wniosek i poprowadź dla osób niepełnosprawnych Zajęcia Klubowe w WTZ

Logo programu zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej

Przypominamy, że samorządy powiatowe z całej Wielkopolski mogą do 30 listopada 2022 roku, składać do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o środki finansowe na prowadzenie zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Nabór dotyczy warsztatów, które będą odbywały się przez pełen rok, to jest od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne:

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia;

Ostateczna wysokość stawki miesięcznej na jednego beneficjenta projektu w czasie realizacji programu, to jest od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku zostanie określona odrębną uchwałą Zarządu Funduszu.

Wszystkie pytania dotyczące możliwości przystąpienia do programu „Zajęcia klubowe w WTZ” należy kierować na adres e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Dodaj komentarz