Przejdź do treści

W Opolu powstanie pierwsze w Polsce Centrum Projektowania Uniwersalnego

Na zdjęciu dłonie i rozłożone mapy wybranego projektu architektonicznego

Politechnika Opolska stworzy pierwsze w kraju Centrum Projektowania Uniwersalnego. Co nam mówi ten termin?

Projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, jeżeli mowa o przedmiotach codziennego użytku, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od stopnia sprawności.

Centrum ma działać w obszarze designu i sztuki użytkowej.

Działalność Centrum jest poszerzeniem dotychczasowych zadań skupionych na usuwaniu barier ograniczających dostęp lub możliwości użytkowania różnego rodzaju obiektów przez osoby z niepełnosprawnościami.

W założeniu, chodzi tutaj o projektowanie i tworzenie nowych przedmiotów w taki sposób, by tych ograniczeń nie było.

Projektowanie uniwersalne to projektowanie skupiające się i jednocześnie uwzględniające potrzeby dostępności dla wszystkich grup odbiorców, takich jak osoby np. ze schorzeniami układu wzroku czy też słuchu, ale również z ograniczeniami związanymi z dojrzałym wiekiem lub jesienią życia.

Odpowiedni design również nie jest tutaj bez znaczenia. Powinien być on dopasowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Pomysły i rozwiązania mogą być przeróżne, zaczynając od małych i nietrudnych, dla przykładu odpowiedniego kształtu uszka filiżanki do kawy lub kształt końcówki przewodu urządzenia, tak aby wygodnie wyciągnąć ją z gniazdka.

Budowanie wiedzy w tym zakresie po prostu się opłaca, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje.

Projekt otrzymał już wsparcie w wysokości 2,5 mln złotych ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerami opolskiej uczelni jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Politechnika Krakowska.

Istotnym celem działalności centrum jest przede wszystkim podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni, a także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kwestii projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów użytkowych.

Działalność szkoleniowa to jedno, należy też podkreślić, że w ramach projektu przewidziano wprowadzenie do programu studiów na kierunkach związanych z wzornictwem przemysłowym przedmiotu „projektowanie uniwersalne”.

Dodaj komentarz