Nowy obowiązek dla NGO

Grafika z napisem Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z artykułem 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje muszą bezwzględnie dokonywać zgłoszeń swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a następnie dane te aktualizować.

Obowiązek został wprowadzony w dniu 31 października 2021 r. W praktyce oznacza to, że organizacje pozarządowe muszą jednorazowo zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ustawa nakłada na NGO-sy również obowiązek aktualizacji wpisów przy każdej zmianie danych  w ciągu 7 dni.

Organizacje są zobowiązane do dokonania zgłoszeń do końca stycznia 2022 r. Zgłoszenia do Rejestru może dokonać osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia lub fundacji. Beneficjentów rzeczywistych zgłasza się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji: www.podatki.gov.pl/crbr

Dodaj komentarz