Przejdź do treści

W Poznaniu rusza właśnie nowa edycja programu opieki wytchnieniowej

Zdjęcie, Dłonie kobiety, a na nich wycinanka pary seniorów w kształcie serca. 

Dzisiaj na tapetę bierzemy bardzo ważny temat, czyli propozycje w zakresie opieki wytchnieniowej realizowanej na terenie Wielkopolski. 

Miasto we współpracy z poznańskimi organizacjami pozarządowymi realizuje właśnie program opieki wytchnieniowej. Można się już do niego zgłaszać. 

Jest to ogromna pomoc dla rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Program „Opieka wytchnieniowa” i jej bieżąca edycja 2023 to forma wsparcia dla członków rodzin, w których znajdują się dzieci z orzeczeniem oraz osób, które bezpośrednio opiekują się dorosłymi w znacznym stopniu niepełnosprawności, a sami potrzebują chwili dla siebie, przerwy w sprawowaniu pieczy. 

W ramach programu otrzymują bezpłatną pomoc, dzięki czemu mogą przeznaczyć swój czas na odpoczynek, regenerację czy załatwienie pilnych sprawunków.

Mieszkańcy Poznania, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jeden z dwóch proponowanych rodzajów wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, należy nawiązać kontakt z organizacją, która realizuje wybraną formę opieki.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa, czyli wsparcie w opiece nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym – pomoc może obejmować maksymalnie do 240 godzin usług. 

Wskazaną pomoc realizuje:

Natomiast organizacje: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak Dla Samodzielności zapewniają również usługi wytchnieniowe członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Drugi typ wsparcia to usługa wytchnieniowa w formie opieki nad osobą posiadającą znaczny stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Chodzi tutaj o pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce – maksymalnie do 14 dni. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

W czasie realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie można świadczyć innych form pomocy usługowej (w tym usług opiekuńczych, usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, zajmujący się osobą (ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), która bez przerwy przebywa w domu oraz nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W ramach programu ma zostać zagwarantowanych: 

  • 15 840 godzin wsparcia w formie pobytu dziennego dla 67 osób, w tym dla 11 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia),
  • 1 134 dni pobytu całodobowego dla 81 osób dorosłych.

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany jest od 10 maja do 27 grudnia 2023 r. Przeznaczono na niego łącznie ponad 1,67 mln zł. Ponad 1,51 mln zł z tej sumy to pieniądze z Funduszu Solidarnościowego, 154 646 zł pochodzi budżetu Miasta Poznania – czytamy na stronie www.poznan.pl. 

Jest to bardzo ważny i niewątpliwie potrzebny program. Opiekunowie osób zależnych też potrzebują zostać zauważeni, tym bardziej, że najczęściej własne potrzeby „przekładają” na później, co nierzadko może prowadzić do frustracji i wypalenia. Każdy potrzebuje chwili dla siebie, a kiedy poświęcamy się dla innych, potrzebujemy tego czasu bardziej niż sami jesteśmy w stanie to sobie niekiedy uświadomić. 

 

Dodaj komentarz