Wideotłumacz w budynkach A i C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Herb gminy Tarnowo Podgórne

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne dzięki współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych uruchomił usługę o nazwie Wideotłumacz.

Dzięki usłudze osoby głuche i niedosłyszące mogą załatwić sprawy urzędowe posługując się Polskim Językiem Migowym. Tłumaczenie rozmów z urzędnikami odbywa się w dzięki połączeniu w formule online. Pracownicy Urzędu Gminy dzięki użyciu tabletu z kamerą łączą się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz pośredniczy w rozmowie między nimi a klientami urzędu.

Możliwość skorzystania z usługi jest nieodpłatna. Chęci rozmowy przy pomocy tłumacza nie trzeba wcześniej zgłaszać. Natomiast wchodząc do urzędu trzeba poinformować pracowników Wydziału Obsługi Klienta i Informacji Publicznej o potrzebie takiej formy załatwienia sprawy urzędowej. Dostęp do usługi możliwy jest w budynkach A i C Urzędu Gminy Targowo Podgórne. Budynki te mieszczą się przy ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz