Wolontariat Caritas Poznań

Logo Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Kilka dni temu na Facebooku powstała strona o nazwie „Wolontariat Caritas Poznań”, poświęcona działaniom charytatywnym podejmowanym na rzecz osób potrzebujących przez wolontariuszy Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Strona prowadzona będzie przez Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Podlegają mu: Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas oraz Indywidualny Wolontariat Caritas.

Szkoła to miejsce nauki i formowania postaw młodego pokolenia. Temu zadaniu służą między innymi istniejące od 2002 roku Szkolne Koła Caritas. Koła są organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkół. Nadzór nad nimi sprawuje dyrekcja danej szkoły, która dzięki temu również włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą.

Celem Szkolnych Kół Caritas jest formowanie postaw duchowych i społecznych uczniów oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia.

Od 1998 roku funkcjonują w kościołach Archidiecezji Poznańskiej Parafialne Zespoły Caritas. Ich zadaniem jest prowadzenie działalności charytatywnej, jako istotnej części misji Kościoła. Zespoły te są podstawową jednostką działalności charytatywnej prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską. Współpracują one ściśle z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która koordynuje ich działanie. Celem każdego z Zespołów jest udzielanie wsparcia osobom będącym w potrzebie, zwłaszcza mieszkającym na terenie danej parafii.

W Indywidualny Wolontariat Caritas na terenie Archidiecezji Poznańskiej wierni mogą angażować się od 2018 r. Inicjatywa ta powstała z myślą o niezrzeszonych wolontariuszach, którzy działają na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Misją Indywidualnego Wolontariatu Caritas jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na wielu płaszczyznach. Osoby angażujące się w tę formę niesienia pomocy:

– sprawują opiekę nad potrzebującymi w specjalistycznych placówkach,

– towarzyszą i rozmawiają z osobami starszymi i dotkniętymi niepełnosprawnością w ich środowiskach domowych,

– prowadzą akcje Caritasu,

– udzielają się ucząc innych,

– rozwijają i promują wolontariat.

Link do strony Wolontariat Caritas Poznań tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz