Wolontariusze poszukiwani!

Plakat informujący o tym, że Stowarzyszenie Na Tak poszukuje wolontariuszy

Stowarzyszenie Na Tak poszukuje wolontariuszy.

W listopadzie i grudniu Stowarzyszenie Na Tak organizuje kilka wydarzeń, w trakcie których będzie potrzebowało pomocy wolontariuszy. Stowarzyszenie to jedna z największych organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Jej pracownicy od zawsze kierują się zasadą poszanowania autonomii swoich podopiecznych. Z tego powodu wsparcie działań tej organizacji może być źródłem ogromnej satysfakcji.

Zgłoszenia: m.chudziak@natak.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz