Przejdź do treści

Zasiłek chorobowy – co warto wiedzieć o ewentualnej kontroli ZUS?   

zdjęcie, splecione dłonie, a w nich słoik pełen monet

 Jesteś na zwolnieniu chorobowym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? 

Zdecydowana większość osób korzystających z tego świadczenia ma do niego prawo. Jednakże niektórzy pracownicy muszą liczyć się z tym, że zmuszeni będą do zwrotu albo wstrzymania wypłaty zasiłku. 

ZUS jako jednostka wypłacająca środki (w tym te najczęstsze) – należne w wypadku choroby – jest z mocy prawa zobowiązany do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

W funduszach, które wypłaca ta instytucja w formie zasiłku chorobowego, mają bowiem udział wszyscy ubezpieczeni.

Od stycznia do marca 2022 r. w całym naszym kraju, ilość osób poddanych kontroli w sprawie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, wyniosła prawie 16 tys. ubezpieczonych. 

Dla niemal 2,1 tys. z nich skończyło się to odebraniem, wstrzymaniem wypłaty bądź wymogiem zwrotu zasiłku chorobowego. W skali kraju kwota cofniętych z tego powodu zasiłków przekroczyła 3,5 mln zł.

W przeważającej liczbie przypadków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania e-ZLA zwracają się do Zakładu Ubezpieczeń sami przełożeni. Swoje podejrzenia uzasadniają aktywnością pracowników na portalach społecznościowych, którzy to bezmyślnie relacjonują, gdzie są i co robią podczas rzekomej rekonwalescencji.

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego to ustawowa rola ZUS. Polega na zweryfikowaniu czy ubezpieczony korzysta z niego zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń medycznych. 

Opcję kontroli wykorzystywania e-ZLA przez pracowników mają oprócz ZUS pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych liczbę przekraczającą 20 osób.

W trakcie wizyty u lekarza trzeba pamiętać, żeby podać adres, pod którym będziemy przebywać na zwolnieniu. Gdy na chorobowym zamierzasz zmienić miejsce pobytu, podaj lekarzowi wystawiającemu e-zwolnienie odpowiedni adres. Taki obowiązek leży po stronie ubezpieczonego od początku 2019 r – czytamy na stronie www.niepelnosprawni.pl. 

Na poinformowanie stron o zmianie adresu są trzy dni. Nieuzasadniona nieobecność pod wskazanym miejscem pobytu może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS lub powodem do zażądania zwrotu już wypłaconego do tej pory świadczenia. 

Dodaj komentarz