Przejdź do treści

Proces rozwoju więzi u dziecka

zdjęcie grafika o stylach przywiązania 

W dniu dwudziestego ósmego kwietnia 2023 roku w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego miała miejsce konferencja zatytułowana „Proces rozwoju więzi u dziecka”.

Konferencja miała na celu podkreślenie i uwypuklenie znaczenia wpływu bardzo wczesnych doświadczeń emocjonalnych na rozwój dzieci. Podczas wydarzenia referaty i prezentacje lubelskiej publiczności wybitni eksperci zaprezentowali:

  • dr Teresa Jadczak-Szumiło. Prelegentka na co dzień zajmuje się prowadzeniem  działalności edukacyjnej w dziedzinie neurorozwoju dzieci, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania;
  • dr Svetlana Masgutowa. Wykładowczyni jest dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Ruchu i Integracji Odruchów dr Svetlany Masgutowej. Doktor Magutowa prowadzi badania dotyczące zakresu wpływu ruchów pierwotnych na różne aspekty rozwoju i uczenia się ludzi;
  • Hanna Dufner. Prelegentka jest nauczycielką i pedagogiem specjalizującym się we wsparciu osób z doświadczeniem traumy. Jest członkinią zarządu szwajcarskiego oddziału Stowarzyszenia Somatic Experiencing;
  • Iwona Ulfik-Jaworska. Wykładowczyni jest psychologiem i psychoterapeutą. Prelegentka jest   specjalistą w zakresie psychologii wychowawczej i edukacji medialnej.

Zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci, a zwłaszcza zaś potrzeb bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz zapewnienie dzieciom  jak najlepszych warunków do formowania się osobowości są niezbędne i nieodłączne dla prawidłowego funkcjonowania społecznego i psychicznego. W przypadku, gdy potrzeby te nie zostaną zaspokojone to  dzieci mogą w przyszłości doświadczyć kryzysów psychicznych. Jeśli dodatkowo na zaniedbanie dziecka w dzieciństwie nałożą się inne przykre zdarzenia, wówczas, jak piszą w swojej książce  Bruce D. Perry i Oprah Winfrey, która nosi tytuł Co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu, może u dziecka rozwinąć się trauma złożona. Bardzo ciężko się z niej wyzwolić. Trauma dotyka nie tylko sfery psychicznej. O wiele bardziej zakorzenia się bowiem w pamięci ciała. Jednak współczesne metody terapeutyczne, takie jak Somatic Experiencing są w stanie skutecznie pomóc osobom, które doświadczyły traum wczesnodziecięcych. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Pan Ryszard Dados, Zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, który otworzył konferencję, krótkim przemówieniem.   

Dodaj komentarz