Przejdź do treści

Praca szuka człowieka 

grafika, promocja ogłoszenia o pracę fundacji kultury bez barier 

Fundacja Kultury bez Barier poszukuje osoby do przeprowadzenia szkolenia z zakresu niewidocznych niepełnosprawności.

Wymagania zawarte w ogłoszeniu:  

  • Doświadczenie w zakresie niewidocznej niepełnosprawności. Zależy nam na osobie, która będzie mogła opowiedzieć o swojej perspektywie i potrzebach.  
  • Szkolenie odbywać się będzie w języku angielskim, dlatego niezbędne jest sprawne posługiwanie się tym językiem.

Oferta jest płatna. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: marta@kulturabezbarier.org

Oferta obejmuje pracę w instytucji tworzącej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami narządów wzroku, słuchu, dla ludzi ze spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Fundacja Kultury Bez Barier w swojej działalności skupia się na opracowywaniu konkretnych rozwiązań dla tekstów kultury, miejsc i wydarzeń. Fundacji chodzi o to by teksty kultury mogli „czytać” wszyscy. Pracownicy tej organizacji dążą do tego by jak najwięcej miejsc stało się dostępnymi i by w organizowanych w nich wydarzeniach mogli brać w nich udział wszyscy, przede wszystkim zaś osoby z niepełnosprawnościami. Upowszechnianie dostępności jest  to proces, a w tym procesie najważniejszy jest Człowiek. Dlatego od początku istnienia Fundacji Kultury Bez Barier związani z nią ludzie podejmowali szereg zróżnicowanych działań. Jedną z dziedzin działalności Fundacji było  szkolenie przedstawicieli/przedstawicielek instytucji kultury, samorządów, biznesu oraz pracowników i pracowniczek organizacji trzeciego sektora.

Olbrzymim atutem Fundacji Kultury Bez Barier jest szeroka, wszechstronna i różnorodna oferta szkoleniowa. W trakcie warsztatów i prelekcji pracownicy Fundacji starają się proces nauczania oprzeć  na doświadczaniu i interakcji. Głównie dzięki temu warsztaty chętnie wybierają klienci Fundacji. W ich trakcie osoby biorące udział w zajęciach same dochodzą do wniosków, co i w jakim zakresie można, a co powinno się zrobić dla osób o ograniczonej sprawności.

Fundacja oferuje szkolenia z:

  • organizowania dostępnych wydarzeń
  • obsługi i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami ( wzroku, słuchu, ruchu, intelektualną, ze spektrum autyzmu)
  • tworzenia audiodeskrypcji do tekstów kultury (dzieł plastycznych, filmów, spektakli)
  • nowych mediów bez barier.

Działalność szkoleniowa to obok konsultacji i organizacji dostępnych wydarzeń jeden z najważniejszych obszarów działań Fundacji Kultury Bez Barier. 

Dodaj komentarz