Czy ten apel zostanie usłyszany?

Osoby z niepełnosprawnościami wysoko cenią wybrane aspekty telemedycyny. E-recepty oraz e-skierowania są dużym udogodnieniem.

Jednakże w ich opinii sporo do zrobienia jest wciąż w zakresie teleporad lekarskich.

Kwestie, dzięki którym wiele spraw można załatwić bez względu na dzielący pacjenta realny dystans, to niepodważalny komfort dla osób niepełnosprawnych. Nadal jednak nie wszystkie aspekty zostały dostosowane do ich potrzeb.

Najsłabszym ogniwem systemu z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami są teleporady. Większość z nich jest bowiem realizowana telefonicznie, nie zaś przez aplikacje umożliwiające choćby przesyłanie obrazu. Takiego rodzaje komentarze nie milkną od początku pandemii.

Problem sprowadza się do ograniczonej dostępności świadczeń zdrowotnych dla osób niesłyszących. Zdarzało się nieraz, że ze względu na brak tłumaczy języka migowego zmuszeni byli oni we własnym zakresie organizować wsparcie asystenta, który tłumaczyłby rozmowę.

W związku z opisywaną powyżej kwestią Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel o zapewnienie osobom głuchym realnego dostępu w placówkach opieki medycznej do tłumaczy języka migowego.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie pilnie wszelkich niezbędnych działań w celu zagwarantowania na poziomie legislacyjnym i organizacyjnym w placówkach służby zdrowia rozwiązań mających na celu zaspokojenie opisanych potrzeb i praw osób głuchych, co jest niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych i umożliwienia osobom głuchym dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieki lekarskiej na równych zasadach” – zaznacza Naczelna Rada Lekarska.

Dobrze, że Rada Lekarska podjęła kroki i realne działania w sprawie poprawy usług opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Głosy na ten temat nie przestały milknąć od początku pandemii, która wymusiła przejście na tryb teleporad medycznych. Oby głos profesjonalistów został usłyszany. Lepiej późno niż wcale.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz