Nie każdy bohater nosi dwa buty

Amp Futbol Polska od kilku dni realizuje niezwykłą kampanię społeczną.

Przedsięwzięcie to nosi tytuł „Jedną nogą w finale”. Jego celem jest zaproszenie dzieci i młodzieży z jednostronną amputacją lub wadami kończyn do spełniania marzeń o grze w piłkę nożną. Kampania ta ma aktywizować osoby z niepełnosprawnościami i przyczynić się do wzrostu popularności amp futbolu. Inicjatywa ma również zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

Kampanię współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: http://www.ampfutbol.pl/

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz