Przejdź do treści

Osoby po kryzysie psychicznym z szansą na powrót do pracy

Grafika promująca projekt „Powrót do zdrowia – powrót do pracy”

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” –  to nowy projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS oraz CIOP – Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.

Jeżeli z powodu przebytego w przeszłości kryzysu zdrowia psychicznego straciłeś szansę wykonywania zawodu, to ten program stanowi dla Ciebie okazję, by to zmienić.

Projekt oferuje możliwość przekwalifikowania i znalezienia nowego miejsca pracy, adekwatnego do predyspozycji, kompetencji oraz obecnej kondycji psychofizycznej. Rehabilitacja Kompleksowa to także propozycja dla młodych, którzy po ukończeniu 18 lat przerwali edukację ze względu na problemy natury psychicznej oraz zmagają się z ich konsekwencjami, nigdy nie podjęły zatrudnienia, a chciałyby zmienić tę sytuację – zdobyć nowy zawód, pracować i tym samym zacząć kolejny, lepszy etap wswoim życiu.

Drogę powrotu do aktywności zawodowej wskazują Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Mają one charakter otwarty, można odwiedzić rodzinę w dni wolne od obowiązków, a bliskie nam osoby mogą zostać zaproszone na wspólny weekend połączony z zajęciami. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Projekt Rehabilitacji Kompleksowej realizowany jest w następujących modułach: moduł zawodowy, moduł psychospołeczny oraz moduł medyczny.

Więcej informacji na temat projektu:www.pfron.org.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:Joanna Hryniewicka tel. 22 50 55 672, 532 433 727, adres e-mail: jhryniewicka@pfron.org.pl.

Dodaj komentarz