Początek szkoleń dla grantobiorców w projekcie Dostępność Plus dla Zdrowia

Plakat informujący o szkoleniach online w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Wystartowały szkolenia adresowane do grantobiorców w ramach rządowego projektu Dostępność Plus dla Zdrowia.

Webinary są przeznaczone dla kierowników i innych pracowników placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i szpitali, które zawarły umowę z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie prac mających na celu poprawę ich dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Szkolenia odbywają się w formule online. W zajęciach weźmie udział co najmniej 900 osób. Miejmy nadzieję, że przyczynią się one do poprawy dostępności służby zdrowia dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz