Przedłużono poznański projekt teleopieki

Na zdjęciu dłonie starszej osoby wsparte na lasce

Na terenie Miasta Poznania i podpoznańskich gmin działa system teleopieki dedykowany seniorom i osobom niepełnosprawnym. Projekt został obecnie przedłużony, wciąż można wziąć w nim udział.

W ramach systemu, mówiąc w największym skrócie oferowane jest:

wsparcie lekarza geriatry, pielęgniarki, psychologa, systematyczny kontakt z asystentem i możliwość wezwania pomocy 24 godziny na dobę – to wszystko czeka na osoby, które skorzystają z bezpłatnej oferty Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki” – czytamy na stronie Miasta Poznań.

Dzięki tej inicjatywie możliwe staje się wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz regularny kontakt z teleopiekunem, który wspiera osoby starsze w śledzeniu własnej kondycji psychicznej i fizycznej. Możliwa jest bowiem także zwykła rozmowa z kimś po drugiej stronie, jeżeli seniorowi doskwiera samotność.

Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

Obecnie w projekcie uczestniczy niemal 700 osób z Poznania i prawie 150 osób z podpoznańskich gmin. Są jeszcze miejsca dla kolejnych podopiecznych.

Zgłaszać można się telefonicznie od poniedziałku do piątku. w godz. 8.00-16.00

Nowe Miasto – Tel. 518 301 265, 518 301 215

Wilda – Tel. 518 301 525

Jeżyce – Tel. 518 301 932

Stare Miasto – Tel. 518 301 641

Grunwald – Tel. 518 301 796

Gminy: Kleszczewo, Kórnik, Komorniki, Mosina- tel. 502-215-531

Gminy: Buk, Stęszew, Suchy Las, Dopiewo- tel. 797-526-129

Można też złożyć pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki w swojej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

O ostatecznej kwalifikacji decyduje asystent – pracownik projektu, na podstawie wywiadu z potencjalnym uczestnikiem.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz