Przejdź do treści

Spotkajmy się w dialogu – rusza nowa kampania społeczna

Zdrowie psychiczne to bardzo ważny temat. Bez dwóch zdań.

W dzisiejszych realiach działa wiele fundacji i stowarzyszeń, które wykonują ogromną pracę na rzecz promowania dobrych praktyk w podejściu do kwestii zrównoważonej kondycji psychicznej człowieka.

Edukacja pełni tutaj rolę niebagatelną i niewątpliwie potrzebną. Dzisiaj mamy tyle negatywnych bodźców, którymi jesteśmy pobudzani z wielu stron, a rzeczywistość zdaje się coraz mniej bezpieczna. Jednak to już temat na inny artykuł. Wracając do meritum.

Mimo faktu, że w przestrzeni społecznej coraz częściej mówi się o zapewnianiu pomocy i wsparcia osobom z problemami natury psychicznej, nierzadko zapomina się o sytuacji ich rodzin i najbliższego otoczenia, które także doświadcza różnych trudności.

W celu wypełnienia tej luki Fundacja Wielogłosu z Katowic rozpoczęła właśnie istotną kampanię społeczno-edukacyjną o nazwie „Spotkajmy się w dialogu”,

Działania wspomnianego przedsięwzięcia mają koncentrować się nie tylko na osobach z zaburzeniami psychicznymi, ale także na ludziach z ich ścisłego kręgu.

Kampania społeczna Fundacji Wielogłosu ma na celu stworzenie przestrzeni dla dialogu na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie niestygmatyzującego języka. Kampania opiera się na działaniach edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego, które odbywają się w przestrzeni miejskiej Sosnowca, a także w Internecie i mediach tradycyjnych. Dodatkowo dla osób w kryzysie psychicznym organizowane będą warsztaty przeprowadzone we współpracy z psychologiem oraz psychoterapeutą z wykorzystaniem elementów Otwartego Dialogu –nowatorskiego podejścia postrzegającego człowieka jako część szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostkę – można przeczytać na temat akcji na stronie www.sosnowiecki.pl.

Teraz parę słów na temat Metody Otwartego Dialogu. Wywodzi się ona ze Skandynawii, a ściślej Finlandii. Zadaniem tego rodzaju terapii jest próba „wydobycia” głębokiej relacji oraz sojuszniczego systemu wsparcia, dzięki czemu pacjent oraz jego rodzina zyskują wspólny język i porozumienie. Stanowi to punkt zwrotny w procesie powrotu do sił i zdrowia.

Otwarty Dialog wspiera osobę z trudnościami psychicznymi oraz jej rodzinę, a w wyniku tego możliwy jest kolejny krok w terapii. Wówczas należy przejść płynnie od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu pomocy. Takie podejście to duża szansa na godne i aktywne życie oraz powrót do „normalności”.

Najważniejsze założenia projektu „Spotkajmy się w dialogu”:

  • promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Sosnowca i przeciwdziałanie dyskryminacji osób doświadczających kryzysu psychicznego;
  • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, otwartości i akceptacji;
  • zmniejszenie stygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz lęku przed nimi, propagowanie języka, który nie krzywdzi;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym.

Poprzez sojusznictwo rozumiemy kształtowanie zarówno właściwych postaw wobec osób w kryzysach psychicznych, jak i używanie niestygmatyzującego języka. Promujemy u ważność, życzliwość oraz otwartość, przeciwdziałamy dyskryminacji. Kluczem jest edukacja, bo wiele z uprzedzeń wynika z niewiedzy – zaznacza słusznie Martyna Jarząb, założycielka Fundacji Wielogłosu, psycholożka, psychoterapeutka i propagatorka Otwartego Dialogu.

Program nie pomija więc roli edukacji. Ma na celu również uświadomienie i podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów, z jakimi borykają się rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie rodziny procentuje. Pomagając jej zyskujemy podwójne efekty w wyniku zaledwie jednej próby.

Kampania Fundacji Wielogłosu „Spotkajmy się w dialogu” kierowana jest do mieszkańców Sosnowca i będzie potrwa do końca 2023 roku. Organizacja prowadzi działalność statutową od 2016 roku.

Zawiązała się ona z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Za cel fundacja stawia sobie wpływ na zmianę myślenia o chorobach psychicznych, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie wspiera osoby po kryzysach psychicznych oraz walczy ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem przed tym, co nieznane.

Realizuje kampanie, warsztaty, seminaria, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą. Wśród wielu aktywności na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie opisywanego tutaj podejścia terapeutycznego Otwarty Dialog, które to organizacja stara się popularyzować w obszarze województwa śląskiego i dedykuje osobom, doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich bliskim. W trakcie paru lat swojej działalności Fundacja Wielogłosu objęła wsparciem ponad kilkadziesiąt rodzin.

Ostatnio Fundacja wydała książkę Daniela Fishera „Bicie serca nadziei”.

Dodaj komentarz