Zgłoś się do komisji oceniających projekty poznańskich NGO

Plakat promujący nabór kandydatów do komisji oceniających projekty poznańskich NGO

Przypominamy o tym, że Miasto Poznań ogłosiło nabór do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, które będą ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków miejskich na rok 2022.

This is what i would say is a normal dose of prednisone, which is the most commonly prescribed medication to treat the signs of rheumatoid arthritis, a disease in which the immune system is overstimulated, resulting in inflammation and damage to joints and other tissues. Seroquel is one of the most prescribed medications in the world https://electrokits.ro/11270-cdc-paxlovid-prescribing-guidelines-32297/ because it is effective. Clomiphene for sale in uk clomiphene tablets are used by women to build muscles and to stimulate menstruation.

The information about antibiotics in food is a little vague. The dogs and cats should be taken to a vet to be treated map Aurora for fleas and then put through a flea treatment using a prescription medication every two weeks for a year. It is not recommended for children and adolescents under 18 years old because of the risk of sexual side effects.

Na podstawie listy zgłoszonych kandydatów powoływani będą przedstawiciele NGO do komisji konkursowych, których skład uzupełniać będą osoby wskazane przez prezydenta miasta. Sporządzone przez członków komisji opinie będą podstawą do decyzji prezydenta Poznania, o tym jakie projekty będą realizowane na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W komisjach konkursowych pracują specjaliści działający w różnych dziedzinach, takich jak na przykład pomoc społeczna, ochrona środowiska, kultura i edukacja. Ważne jest by osoby oceniające projekty znały realia pracy w sektorze pozarządowym, rozumiały potrzeby związanego z nim środowiska i miały wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych sporządzają oceny ofert w generatorze witkac.pl. Kandydatów do komisji konkursowych rekomendują organizacje społeczne. Zgłoszony do tego typu gremiów kandydat będzie oceniać jedynie projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest powiązany.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na specjalnym formularzu, który należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz