Przejdź do treści

Zgłoś swojego kandydata do Miejskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Logo Miasta Poznania

W związku z upływającą kadencją, otwarto rekrutację kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027.

Zgłoszenia należy nadsyłać do wtorku, 5 września 2023 r włącznie.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Dba również o realizowanie praw osób niepełnosprawnych. Rada wydaje opinie dotyczące projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia efekty ich realizacji. Do zadań tego gremium należy również opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Poznania pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami – pisał na temat rady nasz red. Tomasz Wojczak.

Do zgłoszeń zachęca się organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające w Poznaniu.

Można zaproponować tylko jednego przedstawiciela jako kandydata do składu Rady.

Za stroną www.poznan.pl informujemy, jak zgłosić swojego kandydata do rady:

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej do wtorku, 5 września 2023 r. na adres:

Urząd Miasta Poznania
Pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
3 Maja 46
61-728 Poznań

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Rada spośród członków wybiera na rok przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Warto się zgłosić, jeżeli ktoś działa na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i chciałby mieć większy wpływ na ich sytuację.

Dodaj komentarz