Przejdź do treści

Złóż wniosek o dofinansowanie bez wychodzenia z domu za pomocom SOW!

Przypominamy, że od początku 2023 roku można składać wnioski on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i przeszkód w komunikowaniu się.

Wnioski najwygodniej jest złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Platforma ta, dostępna w internecie została kilka lat temu przygotowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za pomocą Sytemu Obsługi Wsparcia osoby o ograniczonej sprawności mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.  Wszystkie powiaty w Polsce korzystają z Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki Systemowi cały proces związany z dofinansowaniami jest realizowany elektronicznie. Złożenie podania stało się możliwe  bez konieczności wyjścia z domu. Wnioski można składać przez 24 godziny na dobę. W celu zdobycia szczegółowych informacji Fundusz zaprasza do skorzystania z portalu edukacyjno-informacyjnegoplatformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Dodaj komentarz