Przejdź do treści

Nabór wniosków do programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi nabór projektów w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022–2025”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie wszystkim podmiotom ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, zbudowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz przygotowanie dla nich instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Szczegóły ogłoszenia: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Dodaj komentarz