Buduj na różnorodności moce kreatywności

  • by
  • NGO
Plakat z napisem Aquanet Charytatywnie

Firma Aquanet S.A. ogłosiła konkurs na najlepsze działania charytatywne zatytułowany „Buduj na różnorodności moce kreatywności”.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć wszystkie organizacje społeczne prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na obszarze, na którym firma Aquanet oferuje swoje usługi.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem dostępnego tutaj formularza zgłoszeniowego do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 12:00, na adres: magdalena.szudrowicz@aquanet.pl

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz