Godność – Praca – Wsparcie

Fundacja Pomóż Innym realizuje projekt zatytułowany „Godność – Praca – Wsparcie”.

Projekt skierowany jest zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do organizacji społecznych. Podstawowym celem projektu jest przeszkolenie 1700 osób z niepełnosprawnościami (lub ludzi z ich najbliższego otoczenia) w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowym zadaniem Fundacji Pomóż innym w ramach tego programu jest stworzenie sieci co najmniej 16 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, których działania mają zapewnić skuteczny system oddziaływania na instytucje publiczne odpowiedzialne za legislację i egzekwowanie przepisów prawa zarówno na poziomie ogólnopaństwowym, jak i samorządowym. Grupa NGO utworzona przez Fundację Pomóż Innym będzie działać pod nazwą Sieć Monitorowania Dostępnego Prawa.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz