Dyżury doradcze dla NGO

Logo Centrum PISOP

W kwietniu bieżącego roku Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na dyżury doradcze.

Spotkania będą odbywać się telefonicznie, mailowo i stacjonarnie. Istnieje także możliwość umówienia się na dyżur doradczy online. W ramach dyżurów doradczyni Centrum PISOP świadczyć będzie porady ogólne związane ze zmianami w statucie NGO, bieżącym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, funkcjonowaniem władz organizacji społecznych, poszukiwaniem przez nie konkursów i konsultacją projektów.

Spotkania będą odbywały się w środy: 7, 14, 21, 28 kwietnia w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgłoszenia do udziału w dyżurach doradczych przyjmuje Beata Donaj za pomocą adresu poczty e-mail: beata.donaj@pisop.org.pl  lub pod numerem telefonu 534 202 744.

Dyżury doradcze odbywają się w ramach projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych”, który współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz