Jutro NGO mają swoje święto

W sobotę, 27 lutego 2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Święto to ma celu zainspirowanie jak największej liczby ludzi do aktywnego włączania się w działania podejmowane przez organizacje trzeciego sektora. Ma ono również przyczynić się do zwiększania symbiozy pomiędzy NGO a sektorami publicznym i prywatnym.

Celem obchodów jest również edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu na życie społeczne. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to również znakomita okazja do uczczenia założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.

Wszystkim organizacjom trzeciego sektora z okazji ich jutrzejszego święta życzymy wszystkiego najlepszego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz