Kawalerowie Maltańscy poprowadzą ŚDS w powiecie poznańskim

Zarząd Powiatu Poznańskiego  zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków ze swojego budżetu na rok 2022 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu  ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dzięki temu wiadomo, że w roku 2022 środowiskowy dom samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego poprowadzi Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz