Przejdź do treści

Ważna informacja dla rencistów socjalnych

Na zdjęciu słoik zapełniony monetami. W tle człowiek z kalkulatorem.

Pobierając świadczenia z tytułu niepełnosprawności można dorobić pilnując, by nie przekroczyć przy tym obowiązującego progu pieniężnego.

Przypominamy, że wraz z początkiem stycznia 2022 zmianie ulegnie kwota przychodu, z którą wiąże się zmniejszenie lub zatrzymanie wypłat świadczeń kierowanych w stronę rencistów socjalnych.

Od nowego roku zasady dotyczące renty socjalnej będą identyczne jak w przypadku innych świadczeń rentowych.

Przekroczenie pułapu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie skutkować zmniejszeniem pobieranej renty socjalnej natomiast po przekroczeniu 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta socjalna zostanie wstrzymana.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz