Przejdź do treści

Konsultacje nowych zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje trzeciego sektora pomagające osobom z niepełnosprawnościami  do udziału w konsultacjach dotyczących nowego projektu zmian w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Przekazano do konsultacji następujące dokumenty:

  • „Zasady wspierania realizacji zadań”
  • „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów” 
  • „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów”.

Dokumenty te można pobrać tutaj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do konsultacji nie przekazał:

  • wzorów umów o zlecenie realizacji zadań, 
  • wzorów sprawozdań z realizacji projektu 
  • wzoru wniosku. 

Powyższe formularze tych dokumentów zostaną dostosowane  przede wszystkim do nowego systemu, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizować konkursy.  System ten to platforma iPFRON+.

Uwagi i propozycje dotyczące ewentualnych zmian w projekcie “Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: zadania_zlecane@pfron.org.pl. Uwagi przyjmowane są do dnia 26 maja 2023 roku za pomocą specjalnego „Formularzu zgłaszania uwag”, który dołączony został do komunikatu dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Link tutaj

 

Dodaj komentarz