Przejdź do treści

Kurs zarządzania NGO

W dniach od 29 marca do 7 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie zatytułowane „Kurs Zarządzania NGO” organizowane przez Centrum PISOP.

Przedsięwzięcie adresowane jest do liderów organizacji pozarządowych, którzy chcą zdobyć lub usprawnić umiejętność zarządzania projektami. Celem spotkań jest zrozumienie założeń zarządzania działaniami projektowymi oraz poznanie kluczowych narzędzi i dobrych praktyk w tej dziedzinie. Kurs prowadzić będą specjaliści z firmy Wunderman Thompson Technology. Kurs jest całkowicie darmowy. Pierwsze dwa spotkania odbędą się stacjonarnie w biurze przy ulicy Murawa 12-18 b w Poznaniu, a o formule kolejnych zdecydują uczestnicy. Możliwe jest, że odbędą się one on-line.

Terminy sześciu dwugodzinnych spotkań: 29.03.2023, 12.04.2023, 26.04.2023, 10.05.2023, 24.05.2023, 07.06.2023.

Każdy z uczestników zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich sześciu spotkaniach. Na ostatnim ze szkoleń osoby biorące udział w szkoleniu  otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Zapisy tutaj.

Dodaj komentarz