Kwalifikacja jutra

Plakat promujący konkursu kwalifikacji jutra

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza fundacje i stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”.

 

Celem konkursu jest opracowanie przez NGO opisu nowych kwalifikacji, które będą kluczowe dla wybranej branży lub sektora. Kwalifikacje są to dokumenty, które mają potwierdzać wiedzę i umiejętności zdobyte w różnych miejscach: w szkole, na kursach lub poprzez uczenie się samodzielne. Celem przedsięwzięcia jest promocja idei uczenia się przez całe życie i możliwości jakie oferuje ludziom Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest nowym rozwiązaniem systemowym, które daje Polakom możliwość potwierdzenia swoich umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego uczenia się. Więcej informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  można znaleźć tutaj.

Zgłaszany do konkursu opis kwalifikacji musi być stworzony od podstaw i nie może widnieć wcześniej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. W celu sprawdzenia tego, czy jego pomysł nie istnieje w systemie zgłaszający kwalifikację musi odwiedzić stronę: www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Pracę konkursową należy opracować za pomocą formularza on-line dostępnego tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada 2020 r. Najwyżej ocenione prace zgłoszone do Konkursu otrzymają nagrody:

  • I miejsce – 4 500 zł
  • II miejsce – 2 500 zł
  • III miejsce – 1 800 zł.

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.