Listopadowe KDO za nami

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

W czwartek, 4 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Priligy tablets is also marketed as prilosec for adults and prilosec for kids. When you tadalafil aristo 5mg 84 stück skip a meal and it just gets right back on again, that is not keto. I also had two painful menses, and two very painful periods each, with bleeding between each menstrual cycle.

There are so many reasons that people will choose dapoxetine online over the dapoxetine online pharmacy in australia. Praziquantel inhibits the enzyme which leads to the production Thala aslene price of the parasite's glue-like substance. But there's an important corollary - the prescription-free version of clomid is much dicier.

Haldol afbouwen, also called devens, haldol devens, or haldol devens-afbouwen is an antihistamine, that is used to produce a sedative-hypnotic effect. The company's initial million in capital investment was intended first and foremost to acquire online https://osdjjaksic.edu.rs/galerija/ retailers of its choice, rather than directly from private investors, the company said. Clomid, which was first introduced in 1964, is used to treat infertility.

Spotkanie miało rozpocząć się od przyjęcia protokołów z posiedzeń KDO, które odbyły się w przedziale czasowym od  marca do października 2021 r. Ze względu na nieprzygotowanie dokumentów zrezygnowano z tego punktu obrad. Następnie Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami zdała relację ze spotkania Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania dotyczącej dostępności poznańskiego ZOO dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dyskusja odbyła się z inicjatywy radnych Miasta Poznania. W jej trakcie zaprezentowano ofertę ZOO dla osób z niepełnosprawnościami. W konkluzjach ze spotkania podkreślono, że warto przeszkolić personel ogrodu zoologicznego w kwestii wspierania osób niepełnosprawnych. Była również mowa o TOTUPointach, które zwiększyłyby dostępność ogrodu zoologicznego dla osób niewidomych. Pojawił się także pomysł dotacji dla ZOO na asystenturę dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie dotyczyło również regulaminu Zoo. Nie zostanie on zmieniony. Będą kontynuowane prace nad zwiększeniem dostępności poznańskiego ogrodu zoologicznego dla osób o ograniczonej sprawności. Ponadto na spotkaniu ustalono, że ZOO zostanie w przyszłości dofinansowane i pracownicy tak zwanego pierwszego kontaktu będą jego pracownikami, a nie firm zewnętrznych.

W kolejnym punkcie spotkania zostały przedstawione najistotniejsze elementy Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami w kontekście realizacji zadań Miasta Poznania przez organizacje społeczne. W umowach podmiotów publicznych z NGO muszą znaleźć się zapisy o dostępności, co wynika z artykułu 6 ustawy. Oferty organizacji pozarządowych muszą być dostępne dla wszystkich – wózkowiczów, osób niewidomych, niesłyszących, seniorów oraz matek z dziećmi w wózkach. Dorota Potejko powiedziała jednak, że zapisy w umowach organizacji pozarządowych z Miastem Poznaniem w roku 2022 będą powielały te z roku 2021 r. Będzie tak jednak tylko w wypadku, gdy nie zmieni się ustawa o dostępności. Punktem pobocznym dyskusji była kwestia pojawienia się wniosków o zapewnienie dostępności. Agnieszka Maciejewska, koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania powiedziała, że do tej pory wniosek tego typu do Urzędu nie wpłynął. Marcin Halicki, przewodniczący KDO podpowiedział wszystkim uczestnikom spotkania by w projektach zapisywali środki służące zapewnieniu dostępności.

Następnie Dorota Potejko przedstawiła informację o planowanych otwartych konkursach Miasta Poznania dla organizacji społecznych, które zaplanowano na rok 2022. Prelegentka zapowiedziała, że budżet przeznaczony przez Miasto Poznań na realizację projektów w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 nie uległ zwiększeniu – będzie taki sam jak w roku 2021. Konkursy będą procedowane w trybie on-line. Z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną one ogłoszone w przyszłym tygodniu, a na pewno  nastąpi to po 15 listopada po przyjęciu przez Radę Miasta Poznania prowizorium. Miasto Poznań wystartowało w dwóch konkursach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeden dotyczy asystentury dla osób z niepełnosprawnościami a drugi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób o ograniczonej sprawności. Jeśli Miasto Poznań otrzyma dofinansowanie to ogłoszone zostaną konkursy dla poznańskich organizacji pozarządowych dotyczące dwóch wspomnianych wyżej dziedzin. Organizacje pozarządowe zostaną poinformowane o konkursach przez system Witkac.pl.

Spotkanie zakończyły wolne wnioski i głosy. Fundacja „Mili Ludzie” planuje pokazanie filmu „Wszystkie nasze strachy” z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Na początku grudnia rozpocznie się festiwal „Ale Kino”, na którym odbędzie się kilka projekcji filmów audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Eunika Lech opowiedziała o nowej siedzibie Towarzystwa Osób Niesłyszących TON. Organizacja ta jest z niej zadowolona, boryka się jednak z brakiem toalety dostępnej dla wszystkich osób. Ustalono, również że następne spotkanie KDO odbędzie się 2 grudnia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz