Przejdź do treści

Nakręcamy społeczne działania w subregionie konińskim

Logo Centrum PISOP

W środę, 26 czerwca 2024 r. w godzinach od 16.00 do 17.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie przy ulicy 3 maja 1/3, odbędzie się warsztat  inaugurujący realizację projektu „Nakręcamy społeczne działania w subregionie konińskim” organizowany przez Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Doradcy Stowarzyszenia Centrum PISOP dzięki spotkaniu chcą lepiej poznać organizacje społeczne działające w subregionie konińskim i poznać ich potrzeby. Wydarzenie adresowane jest do liderów i działaczy organizacji trzeciego sektora z subregionu konińskiego oraz pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych z gmin działających w tym regionie. Spotkanie to ma ułatwić planowanie działań wspierających rozwój organizacji pozarządowych w subregionie konińskim.

Doradcy Stowarzyszenia Centrum PISOP w trakcie warsztatu:

  • opowiedzą o założeniach projektu „Nakręcamy społeczne działania w subregionie konińskim”,
  • zbiorą informacje o potrzebach organizacji społecznych z subregionu konińskiego,
  • stworzą plan działań dostosowany do potrzeb społeczników ze wspomnianego wyżej regionu wielkopolski!

Omawiane wydarzenie to znakomita okazja, do tego by wspólnie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i rozpocząć planowanie nowych inicjatyw!

Uwaga! Na spotkanie obowiązują zapisy. Link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie dostępnej tutaj.

Dodaj komentarz