Niebawem ruszy nabór do nowego programu PFRON

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała i oddała do realizacji program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe”.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem programu ( jak sama nazwa wskazuje) jest stworzenie sieci Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM).

Ma ona być złożona z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych. Wszystkie te działania mają na celu zagwarantować i wspierać niezależność osób z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych zadań czy obowiązków.

Wnioski, stanowiące zgłoszenie do programu w pierwszym naborze można składać od dnia 10.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. w postaci elektronicznej – dokumentu doręczanego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Skrzynka znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP.

Z wszystkimi wytycznymi programu, w tym jego załącznikami oraz regulaminem naboru można zapoznać się pod linkiem dostępnym tutaj.

Dodaj komentarz