Nowy projekt Centrum PISOP

Plakat informujący o projekcie WARNiK

Centrum PISOP realizuje projekt WARNiK adresowany do wielkopolskich samorządów.

Samorządy, które wezmą udział w przedsięwzięciu zdobędą aktualną wiedzę na temat problemów i wyzwań z jakimi borykają się ich mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe działające na ich terenie.  Projekt będzie dla samorządów szansą na wypracowanie konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji trzeciego sektora. Samorządy będące beneficjantami projektu otrzymają pomoc we wdrożeniu idei „smart community”, czyli dobrze funkcjonującego miasta/gminy/powiatu i możliwość wymiany doświadczeń z innymi wielkopolskimi miastami, gminami i powiatami.

Więcej informacji na temat projektu udziela Beata Grzegorzewska, specjalistka Centrum PISOP do spraw upowszechniania działań projektowych pod numerem telefonu: 601 673 944.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane do 7 kwietnia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz