Otwarte konkursy ofert Miasta Poznania promujące ekonomię społeczną

Logo Miasta Poznania

Do 30 listopada 2021 r. NGO mogą składać oferty do konkursów promujących ekonomię społeczną organizowanych przez Miasto Poznań.

Otwarte konkursy ofert dotyczą realizacji:

-spotkań lub warsztatów promujących ekonomię społeczną,

-zajęć dotyczących tematyki związanej z ekonomią społeczną dla uczniów w poznańskich szkół podstawowych.

Powyższe zadania mają zostać zrealizowane w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji o konkursach tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz