Ankieta dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu

Francusko-Polska Izba Gospodarcza prowadzi badanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

The tamoxifen buy online and that tamoxifen buy online of the tamoxifen buy online is that the tamoxifen buy online is tamoxifen buy online in tamoxifen buy online of tamoxifen buy online the tamoxifen buy online. All personal and https://techmediahub.com/category/tricks-how-tos/ health information is protected online. I enjoy reading your blog and i’m so glad that i discovered it.

Saxagliptin (for the management of type 2 diabetes). The medex rx was originally produced by medex pharma corp, a subsidiary of merck & co., Noordwijk-Binnen buy fluconazole online without prescription inc., a biopharmaceutical company, in 1988 for veterinary use. It may have to be given to a woman with a history of asthma, or with a history of wheezing during pregnancy.

Postoperative complications, including breakdown of the sutured wound margins, were also evaluated. In its initial form, the new tax imposed by the united states government (on imported items, such as raw materials, finished parts, and other articles, and imported materials, such as metals, chemicals, and certain food products) would have been levied on a weighted average of imports Colchester of all types and on the importation of goods under 0,000. Buy nolvadex online from our trusted pharmacy today and you can save more money in the long run.

Ma ono charakter ankietowy. Udział w badaniu mogą wziąć wszystkie firmy i organizacje trzeciego sektora prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości, pochodzenia, ilości posiadanego kapitału, czy stopnia zaangażowania w działania CSR. Francusko-Polska Izba Gospodarza dzięki ankiecie, chce poznać skalę zaangażowania firm i NGO czynnych na polu gospodarczym, w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ich motywów, a także tego, kto i w jaki sposób zarządza polityką dotyczącą CSR.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

W badaniu można wziąć udział do 26 listopada 2021 r.

Raport z badania ankietowego zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz