Ankieta dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu

Francusko-Polska Izba Gospodarcza prowadzi badanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ma ono charakter ankietowy. Udział w badaniu mogą wziąć wszystkie firmy i organizacje trzeciego sektora prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości, pochodzenia, ilości posiadanego kapitału, czy stopnia zaangażowania w działania CSR. Francusko-Polska Izba Gospodarza dzięki ankiecie, chce poznać skalę zaangażowania firm i NGO czynnych na polu gospodarczym, w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ich motywów, a także tego, kto i w jaki sposób zarządza polityką dotyczącą CSR.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

W badaniu można wziąć udział do 26 listopada 2021 r.

Raport z badania ankietowego zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz