Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości

Konińska Fundacja W Spektrum Życia realizuje projekt zatytułowany „Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości – warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)“.

W jego ramach, w dniach 27 i 28 listopada 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Przemysłowej 3 D w Koninie odbędą się zajęcia dla osób z ASD i ich rodzin. Warsztaty będą dotyczyły problematyki usamodzielniania i uzawodowienia osób z autyzmem. Rozmowy i zajęcia będą koncentrowały się również na autonomii, pracy, samodzielności i suwerenności osób z ASD.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Rejestracja: https://wspektrumzycia.pl/projekty/
Więcej informacji można uzyskać pisząc e-mail do Fundacji : wspektrumzycia@gmail.com lub klikając tutaj.

Przedsięwzięcie to  finansowane jest przez Miasto Konin.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz