Zostało już tylko kilkanaście dni

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Przypominamy, że tylko do 30 listopada 2021 r. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 5.

Nabór jest adresowany do organizacji trzeciego sektora, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Wnioski mogą składać również podmioty ekonomii społecznej, takie jak na przykład spółdzielnie socjalne. Nabór projektów potrwa do końca miesiąca listopada bieżącego roku lub do wyczerpania alokacji. Z tego powodu należy się śpieszyć ze złożeniem podania.

Wniosek można złożyć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz