Pomóż wypracować ofertę Poznańskiego Centrum NGO

  • przez
  • NGO
Grafika zawierająca wizualizację ankiety

Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Dzięki ankiecie zostanie postawiona diagnoza, która pozwoli na poznanie potrzeb organizacji społecznych i grup mieszkańców Miasta Poznania.  Na jej podstawie sporządzona zostanie zaktualizowana oferta Poznańskiego Centrum NGO i Wolontariatu. Ankieta ma charakter poufny. Link do niej znajduje się tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz