Fundraising – przegląd portali fundraisingowych

  • przez
  • NGO
Grafika z napisem Crowdfunding

W poniedziałek, 29 listopada 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:30 na platformie Zoom odbędzie się warsztat doradczy zatytułowany „Fundraising – przegląd portali fundraisingowych”.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli poznańskich organizacji społecznych.  Uczestnicy będą rozmawiać na temat dostępnych dla NGO źródeł finansowania. Hubert Łaganowski przedstawi osobom uczestniczącym w zajęciach najbardziej popularne platformy crowdfundingowe i możliwe do wykorzystania narzędzia fundraisingowe.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać od Marii Robaszyńskiej pod numerem telefonu 534 205 699 i za pomocą adresu e-mail maria.robaszyńska@fundacjaniwa.pl.

Spotkanie zostanie sfinansowane  ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz