Warsztaty o pisaniu projektów do konkursów ogłaszanych przez samorządy

Logo Centrum PISOP

W środę, 1 grudnia 2021 r. w godzinach od 14:00 do 19:00 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli NGO do Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 na szkolenie zatytułowane „Tworzenie projektów w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez organy administracji publicznej”.

Uczestnicy warsztatu poznają:

  • budowę wzoru oferty,
  • sposób jej prawidłowego wypełnienia,
  • ogólne zasady pisania projektów
  • proces starania się o środki w konkursach ogłaszanych przez samorządy.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać tutaj, a następnie wypełnić go i zeskanować a następnie przesłać na adres wop@powiat.gostyn.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz