Porozmawiajmy o komunikacji pomiędzy NGO a wolontariuszem

Logo Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Zdolni Oddolni”

W czwartek, 18 lutego o godzinie 17:00 na platformie Zoom odbędzie się spotkanie zatytułowane „Porozmawiajmy o komunikacji pomiędzy wolontariuszem, osobą potrzebującą i NGO’sem”, na które zaprasza Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Zdolni Oddolni”.

Spotkanie będzie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych okazją do tego by porozmawiać o komunikacji na linii Wolontariusz-NGO-Podopieczny. O swoich doświadczeniach z tym związanych i sposobach organizacji pracy z wolontariuszami opowiedzą:

– Ryszard Michalski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Organizacja ta wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Stowarzyszenie zrealizowało takie projekty jak: Wolontariat łączy pokolenia, Maseczka Seniorro, Maraton wolontariatu, Wolontariat z klasą.

– Jakub Wrotek – osoba pracująca jako koordynator projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach”. Program ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Lepszy Świat. Działania projektowe polegają na oferowaniu dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym pomocy w nauce oraz spędzaniu z beneficjentami wolnego czasu.

– każdy z uczestników spotkania, kto będzie chciał podzielić się swoimi praktykami związanymi z organizacją działań wolontariackich w organizacjach pozarządowych.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Pozarządowego Poznania, którzy przedstawią formy wsparcia udzielanego przez Miasto Poznań osobom, które chcą być wolontariuszami i dla przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, poszukujących wolontariuszy.

Głos zabierze również Dominik Jagiełło, Product Manager w firmie ITTI. Celem tego przedsiębiorstwa jest dostarczanie rozwiązań IT, które mają wspomagać użytkowników w ich codziennych działaniach. Prelegent zaprezentuje mobilną aplikację Together!. Ma ona za zadanie umożliwienie szybkiego i precyzyjnego sposobu komunikacji między osobą potrzebującą a wolontariuszem. Together! to program, który może wspomóc zarządzanie codziennym działaniem organizacji, gdyż można go stosować w różnych kategoriach zadań.

Spotkanie zamknie dyskusja na temat doświadczeń przedstawicieli NGO dotyczących doświadczeń z różnego rodzaju aplikacjami i wsparciu dla działań wolontariackich ze strony Miasta Poznania.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz