Procedury w organizacji społecznej, czyli o czym musimy pamiętać

Grafika promująca szkolenie Procedury w organizacji społecznej organizowane przez Centrum PISOP

30 września 2020 r. w godzinach od 9.30 do 13.30 w restauracji „Mała Latte” w Lesznie przy ulicy Armii Krajowej 15 odbędzie się szkolenie zatytułowane „Procedury w organizacji społecznej, czyli o czym musimy pamiętać”.

 

Na zajęcia zaprasza Centrum PISOP. Są one adresowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji trzeciego sektora rozpoczynających działalność. W trakcie szkolenia omówione zostaną:

obowiązki związane z prowadzeniem organizacji,

regulaminy,

uchwały poszczególnych ciał statutowych,

dokumenty związane z pracą wolontariuszy,

zakresu działań koordynatorów projektu.

Problematyka, która zostanie poruszona w trakcie zajęć jest bardzo ważna dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi, gdyż ciąży na nich odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących procedur.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Magdalenę Wróblewską za pomocą adresu e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub pod numerami telefonów: 65 520 78 86 i 534 202 744.

Szkolenie zostanie przeprowadzone z dbałością o normy obowiązującego reżimu sanitarnego.

Zajęcia zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.