Rachunek zysków i strat w organizacji pozarządowej

W czwartek, 18 lutego 2021 r. w godzinach od 16.00 do 17.30 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli NGO do udziału w warsztacie doradczym on-line zatytułowanym „Rachunek zysków i strat w organizacji pozarządowej – w szczegółach”.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Jak i po co prowadzić sprawozdawczość organizacji pozarządowej?
  2. Jak prawidłowo dokonać wycenę aktywów i pasywów na dany dzień bilansowy?
  3. Jaki wzór bilansu wybrać?
  4. Czym różnią się aktywa trwałe od obrotowych?
  5. Kapitał własny i zobowiązania – jak prawidłowo pokazać w sprawozdaniu źródła finansowania NGO?
  6. Jakie są procedury złożenia sprawozdań i kiedy się je składa?

Spotkanie prowadzić będzie Jarosław Szyszka, specjalista do spraw podatków i rachunkowości. Pierwszeństwo w rejestracji na wydarzenie mają organizacje pozarządowe  z subregionu leszczyńskiego. Gdy zostaną wolne miejsca to rejestrowane będą  organizacje z pozostałej części wielkopolski. Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie odbędzie się  na platformie internetowej Zoom.

Zgłoszenia przyjmuje są za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego Magdalena Wróblewska na adres e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl. Formularz można pobrać tutaj. Dodatkowo organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w warsztacie, a pierwszy raz korzystają ze wsparcia Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej proszone są o wypełnienie Formularza Uczestnika Projektu wraz z Oświadczeniem ( data wypełnienia Formularza i Oświadczenia musi pokrywać się z datą spotkania) i odesłaniem tych dokumentów na adres e-mail: joanna.skwark@pisop.org.pl. Dokumenty te można pobrać tutaj. Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów oryginały tych dokumentów będzie trzeba przesłać na adres:

Centrum PISOP
ul. Plac Metziga 26/6
64-100 Leszno.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz