Przejdź do treści

Regionalne Punkty Informacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będą promować fundusze unijne!

plakat promujący konkurs który wyłoni podmioty prowadzące Regionalne Punkty Informacyjne

Do 31 lipca 2024 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi nabór wniosków do konkursu, które wyłoni podmioty prowadzące Regionalne Punkty Informacyjne w latach 2024-2025. 

Konkurs adresowany jest między innymi  do różnego rodzaju instytucji i organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych. Regionalne Punkty Informacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  to placówki, których zadaniem jest promocja informacji o edukacyjnych programach unijnych. Ich terenem działania są małe miejscowości. Chodzi o miejsca, które jeszcze nie skorzystały z możliwości, jakie tworzą różnego rodzaju programy finansowane z funduszy unijnych, takie jak:  

  • Erasmus+,
  • Europejski Korpus Solidarności, 
  • eTwinning,
  • projekty FERS VET, FERS SE i FERS  LLL.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE adresowana jest  do wszystkich podmiotów, które chciałyby realizować międzynarodowe programy edukacyjne, zaś w szczególności do:

  • przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • przedstawicieli instytucji oświatowych;
  • nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kadry placówek edukacyjnych;
  • uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych);
  • przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Bliższe informacje można uzyskać  tutaj

Dodaj komentarz