Przejdź do treści

Stowarzyszenie „Żurawinka” uhonorowane!

Stowarzyszenie „Żurawinka” wyróżnione Honorową Odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich! Z rąk Marcina Wiącka nagrodę odebrała wczoraj Prezeska Stowarzyszenia – Anna Nowak.

Wspomniana organizacja pozarządowa powstała dokładnie 30 lat temu z inicjatywy rodziców. Przez trzy dekady niosła pomoc i wsparcie rodzinom, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności te posiadające Mózgowe Porażenie Dziecięce.

Jednym z najgłośniej szych przedsięwzięć fundacji jest niewątpliwie ważna i bardzo potrzebna akcja „Przewijamy Polskę”. Dzięki aktywności 5 prezesek organizacji pozarządowych, w Poznaniu oraz innych miejscach w Polsce powstają komfortki, czyli miejsca z dostępną toaletą do wykonania czynności pielęgnacyjno-higienicznych przy zależnych osobach z niepełnosprawnościami.

Podjąłem decyzję o wyróżnieniu Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi dla obrony praw człowieka tej jednej z najbardziej zasłużonych polskich organizacji społecznych – uzasadnił swój wybór Marcin Wiącek.

– Walka o godność człowieka nie jest abstrakcyjnym pojęciem czy hasłem, ale przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym wsparcia – podsumował Rzecznik.

Ostatnie dane pokazują, że w Polsce, dzięki akcji powstało już 36 komfortek, w tym jedna na krakowskim Wawelu ( jest to pierwsza komfortka w obiekcie zabytkowym).

– Naszym największym marzeniem jest to, by takie organizacje jak nasza nie były potrzebne, żeby w naszym kraju powstał funkcjonujący system wsparcia–mówiła odbierając nagrodę z rąk RPO Anna Nowak.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom – czytamy na stronie www.bip.brpo.gov.pl.

Myślę, że nasza Redakcja podziela życzenie Pani Prezes. Miejmy nadzieję, że właśnie dzięki działaniom podobnych organizacji oraz bez wątpienia odwadze mówienia głośno o kluczowych problemach osób z niepełnosprawnością i uporowi, kiedyś wszyscy obudzimy się w lepszej, tj. bardziej przystosowanej i przyjaznej rzeczywistości.

Mądre starożytne przysłowie głosi, że „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem”, więc nie ustawajcie w swoich aktywnościach i drążcie dalej! Gratulacje oraz pomyślności od całego naszego zespołu!

Dodaj komentarz