Przejdź do treści

Ważne spotkanie dla NGO pomagających osobom z niepełnosprawnościami 

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli  organizacji  trzeciego sektora na wydarzenie będące podsumowaniem konsultacji społecznych w sprawie projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” na rok 2024. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich organizacji społecznych pomagających osobom o ograniczonej sprawności. Dlatego ich przedstawicielom nie wolno go przegapić. 

Spotkanie będzie miało miejsce  we wtorek, 6 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Alei Jana Pawła II 13 w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w sali 907. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Oznacza to, że w wydarzeniu można uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i  online poprzez internetową aplikację Zoom.

Uwaga! Liczba miejsc do udziału w wydarzeniu w formule stacjonarnej jest ograniczona. Z tego powodu organizator prosi o zgłaszanie tylko jednego przedstawiciela z każdej organizacji pozarządowej. 

Osobom, które wezmą udział w spotkaniu w formule on-line link do transmisji wraz z programem  przesłany zostanie w odrębnej wiadomości e-mail.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 maja 2023 r. Proces przyjmowania zgłoszeń zakończy się o godzinie 12:00.  

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proszą o zatytułowanie wiadomości zawierającej zgłoszenie zadaniem „Zgłoszenie na spotkanie konsultacyjne 6 czerwca 2023”.

 W treści zgłoszenia należy zawrzeć następujące dane:

  • nazwa reprezentowanej organizacji trzeciego sektora wraz z siedzibą (miasto, województwo);
  • adres poczty elektronicznej do kontaktu;
  • dane określające preferowany sposób udziału w wydarzeniu: stacjonarnie (o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń) lub on-line.

Uwaga! Spotkanie jest organizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Z tego powodu w treści zgłoszenia organizatorzy proszą o zawarcie dodatkowych informacji dotyczących:

  •  osób towarzyszących, 
  • psa asystującego,
  • tłumaczu języka migowego 
  • bądź pozostałych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Dodaj komentarz