Weź udział w kształtowaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

  • by
  • NGO
Logo miasta Poznania

W czwartek, 8 kwietnia 2021 r w godzinach od 16:00 do 18:00 Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli NGO na wysłuchanie online w sprawie koncepcji poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W wysłuchaniu będą uczestniczyć Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Spotkanie prowadzić będzie Justyna K. Ochędzan – osoba przewodnicząca obradom Zespołu Roboczego Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do spraw wypracowania koncepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Po wprowadzeniu w problematykę spotkania każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych będzie mógł w ciągu kilkunastu krótkich pięciominutowych rund opowiedzieć jakiego Centrum NGO potrzebują poznańskie NGO.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom. Link do wydarzenia:
https://zoom.us/j/93588253913.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz